Екотуризм

  • Еднодневная прогулка из окресностей деревне и организация пикника;
  • Еднодневная прогулка до водохранилища Йовковци и организация пикника и рыбалки /можно пользовать и моторную лодку/

Культурный туризм

  • Еднодневная прогулка до города Елена и окольных сел и посещение типичных балканскиь домов, музеев, галерей, включается и обед встаром трактире.
  • Еднодневная прогулка до города Габрово и окольных сел и посещение этнографского музея Етара и село Боженци, музеев, галерей и обед в ресторанте.
  • Еднодневная прогулка до города Тырново и посещение крепости Царевец,улицы Гурко,этнографского архитектурного музея "Самоводская чершия", Археологического музея, церквей, галерея и обед в ресторанте "Щастливеца".
  • Еднодневная прогулка до деревни Арбанаси и посещение стариных домов, паметников культуры, церквей, монастирей и обед в трактире "Перла".

Паломниковый туризм

  • Еднодневная прогулка до города Тырново церквей и монастерей в окресности, и обед возле Килифаревского монастеря.
  • Еднодневная прогулка до деревни Арбанаси и посещение церквей и монастерей и обед.
  • Еднодневная прогулка до города Габрово и посещение Дряновского и Соколовского монастеря и обед в одним из них.
Цены для каждого пакета утачняются с гостями "Дивны"

Село Бадевци е разположено в Северна България, в община Елена, Област Велико Търново. Намира се на 6 км южно от село Средни колиби. Разположено е на висока хълмиста местност с югоизточно изложение. В землището му се намират Бадевските извори, които през 60-те години са каптирани за водоснабдяването на град Елена. Селото е част от водосборната област (т.нар "чаша") на язовир Йовковци.
Околностите са с много красив релеф част от младонагънатата Стара планина, доста свеж и чист планински въздух. Счита се за едно то старите поселения, водещи началото си от времето на траките и римляните. В древността от тук минавал стар път свързващ поречието на река Дунав с Егейско море.
Според проучванията на доц. Димитър Василев този път идвал от античното селище Нове край Свищов, минавал през Никополис ад Иструм, край село Никюп Търновско и през Арбанаси, Харваловци, Бадевци продължавал на юг към село Дрента, Гурково, Стара Загора, Пловдив и по течението на река Места водел до тракийския град Абдера. Останки от същия още личат в околностите на селото. Местното население нарича трасето на пътя с различни названия- „Друма”, „Стария път”, „Хазнарския път”, тъй като по него в турско време била пренасяна хазната за Цариград.

За стария произход на Бадевци свидетелстват шестте тракийски надгробни могили в землището на селото и наименованията на една част от местностите с названия от тракийски и римски произход.
Културна забележителност на селището е селското читалище "Надежда" основано през 1942г, в което са се изнасяли редовно театрални постановки и са се прожектирали различни филми в миналото. Сега на фасадната стена на читалището стои закачена паметната плоча на единствения опълченец на връх Шипка от това китно село. Той се казва Стефан Богданов Петков.