Ecotourism

  • A day long walk near the village with an organised picknic
  • A day long carwalk to dam lake Jovkovci wih an organised picknic and fishing /including a motor-boat/

Cultural tourism

  • A day long car walk to the town of Elena and the villages near by which includes visits at tipical Bulgarian houses, museums, galleries and a lunch in an old tavern.
  • A day long car walk to Gabrovo and the villages - museums Etara and Bozhenci, museums, galleries and a lunch in a tipical Bulgarian restaurant.
  • A day long car walk to Veliko Tarnovo which includes a visit at the castle Tsrevets, "Gurko" street , ethnographic architectural compound"Smovodska charshia", Archaelogical museum , churches, galleries and a lunch in the estaurant "Shtastlivetsa".
  • A day long car walk to vilalge Arbanasi which includes visits at Bulgarian houses - cultural monuments, churches and monasteries and a lunch in tavern "Perla".

Pilgrimage tourism

  • A day long car walk to Veliko Tarnovo which includes visits churches and monasteries near by and a lunch near the monastery in Kilifarevo.
  • A day long car walk to vilalge Arbanasi which includes visits at churches,monasteries and a lunch.
  • A day long car walk to Gabrovo which includes visits at the monasteries of Dryanova and Sokolovo and a lunch in one of them.
Note: The prices for every offered are negotiated in addition with the guests of "Divna"

Село Бадевци е разположено в Северна България, в община Елена, Област Велико Търново. Намира се на 6 км южно от село Средни колиби. Разположено е на висока хълмиста местност с югоизточно изложение. В землището му се намират Бадевските извори, които през 60-те години са каптирани за водоснабдяването на град Елена. Селото е част от водосборната област (т.нар "чаша") на язовир Йовковци.
Околностите са с много красив релеф част от младонагънатата Стара планина, доста свеж и чист планински въздух. Счита се за едно то старите поселения, водещи началото си от времето на траките и римляните. В древността от тук минавал стар път свързващ поречието на река Дунав с Егейско море.
Според проучванията на доц. Димитър Василев този път идвал от античното селище Нове край Свищов, минавал през Никополис ад Иструм, край село Никюп Търновско и през Арбанаси, Харваловци, Бадевци продължавал на юг към село Дрента, Гурково, Стара Загора, Пловдив и по течението на река Места водел до тракийския град Абдера. Останки от същия още личат в околностите на селото. Местното население нарича трасето на пътя с различни названия- „Друма”, „Стария път”, „Хазнарския път”, тъй като по него в турско време била пренасяна хазната за Цариград.

За стария произход на Бадевци свидетелстват шестте тракийски надгробни могили в землището на селото и наименованията на една част от местностите с названия от тракийски и римски произход.
Културна забележителност на селището е селското читалище "Надежда" основано през 1942г, в което са се изнасяли редовно театрални постановки и са се прожектирали различни филми в миналото. Сега на фасадната стена на читалището стои закачена паметната плоча на единствения опълченец на връх Шипка от това китно село. Той се казва Стефан Богданов Петков.