Ecotourismus

  • A day long walk near the village with an organised picknic
  • Eint?gliche Spazierfahrt nach Stausee Iovkovtsi mit organisierten Picknick und Angeln /auch Angeln mit Motorboot/

Kulturtourismus

  • Eint?gliche Spazierfahrt nach die Stadt Elena und die umgebende Dorfer inklusive Besuch typischen Balkanh?user, Museumausstelungen und Galerien, und Mittagsessen in einer traditionellen Gastst?tte
  • Eint?gliche Spazierfahrt nach die Stadt Gabrovo und die umgebende Dorfer inklusive Besuch des ethnografischen Museums "Etura" und "Bojentci", Museumausstelungen und Galerien, Mittagsessen in volkst?mliche Gastst?tte.
  • Eint?gliche Spazierfahrt nach die Stadt Veliko Tarnovo inklusive Besuch der Festung "Tsarevetz", Die Gurkostrasse, Ethnographisch - Architektonischer Komplex "Samovodska Charschia", Archeologischer Museum, Kirchen, Galerien und Mittagsessen im Restaurant "Der Gluckspilz".
  • Eint?gliche Spazierfahrt nach das Dorf Arbanasi inklusive Besuch von Wohnh?user - Kulturdenkmalen, Besuch von Kirchen und Kloster, Mittagsessen in Gastst?tte "Perla".

Pilgerfahrt

  • Eint?gliche Spazierfahrt nach die Stadt Veliko Tarnovo inklusive Besuch der Kirchen und Kloster in der Umgebung und Mittagsessen in der N?he von Kilifarevo Kloster.
  • Eint?gliche Spazierfahrt nach das Dorf Arbanasi inklusive Besucj von Kirchen und Kloster, Mittagsessen
  • Eint?gliche Spazierfahrt nach die Stadt Gabrovo inklusive Besuch des Drianovskia und Sokolovskia Kloster und Mittagsessen in einem von beiden.
Note: The prices for every offered are negotiated in addition with the guests of "Divna"

Село Бадевци е разположено в Северна България, в община Елена, Област Велико Търново. Намира се на 6 км южно от село Средни колиби. Разположено е на висока хълмиста местност с югоизточно изложение. В землището му се намират Бадевските извори, които през 60-те години са каптирани за водоснабдяването на град Елена. Селото е част от водосборната област (т.нар "чаша") на язовир Йовковци.
Околностите са с много красив релеф част от младонагънатата Стара планина, доста свеж и чист планински въздух. Счита се за едно то старите поселения, водещи началото си от времето на траките и римляните. В древността от тук минавал стар път свързващ поречието на река Дунав с Егейско море.
Според проучванията на доц. Димитър Василев този път идвал от античното селище Нове край Свищов, минавал през Никополис ад Иструм, край село Никюп Търновско и през Арбанаси, Харваловци, Бадевци продължавал на юг към село Дрента, Гурково, Стара Загора, Пловдив и по течението на река Места водел до тракийския град Абдера. Останки от същия още личат в околностите на селото. Местното население нарича трасето на пътя с различни названия- „Друма”, „Стария път”, „Хазнарския път”, тъй като по него в турско време била пренасяна хазната за Цариград.

За стария произход на Бадевци свидетелстват шестте тракийски надгробни могили в землището на селото и наименованията на една част от местностите с названия от тракийски и римски произход.
Културна забележителност на селището е селското читалище "Надежда" основано през 1942г, в което са се изнасяли редовно театрални постановки и са се прожектирали различни филми в миналото. Сега на фасадната стена на читалището стои закачена паметната плоча на единствения опълченец на връх Шипка от това китно село. Той се казва Стефан Богданов Петков.